VEDELS HAVER

Værdier gennem processen

 Jakob Vedel
 Landskabsarkitekt cand.arch MDL
 Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup
 Tlf. +45 2578 6233

Kompetencer og uddannelser


Kompetenceområder:

 • Proces- og projektledelse.
 • Rådgivning og projekter:
  • Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR).
  • Anlæg og drift af Byhaver og udnyttelse af afgrøderne.
 • Planlægning:
  • Lokal- og byplanlægning.
  • Landskabsplanlægning.
 • Landskabs-og Biotopbearbejdning og udvikling.
 • Haver og parker
  • Privathaver i mange størrelser, typer og kvaliteter.
  • Slotshaver og Boligområder.
  • Kvarter-, Idræts- og Legeparker.
  • Administrations- og Erhvervsparker, herunder planlægning, beskrivelser, projekt- og økonomistyring.
 • Design og udvikling af have- og parkinventar.
 • Ombygninger, rådgivning og byggestyring af boliger og erhverv plus farvesætninger, Udstillinger og Indretninger.
 • Underviser, praktisk gartneri, byøkologi og design.
 • Arbejde som anlægsgartner, brolægger og bygningshåndværker.

Uddannelser og kurser:

2013: Prince2®, foundation, certificeret, gennem Rovsing Management A/S.

2011: Teamudvikling og kompetenceafklaringer, Anlæg og Ejendom, Svendborg Kommune.

2009: “Byplanfaglig praksis”, Aalborg Universitet på Arkitektskolen i Århus, Lektor Ulrik Løssing arkitekt MAA. Jeg fik her stor viden om planloven, procedurer og kendskab til positive såvel som mindre gode løsninger.

2008: Arkitekten som Procesleder, AA, Århus/København. Her fik jeg udviklet min viden om roller, partnere og de samarbejdsformer, der giver gode og givende workshops og møder.

2004: Organisation, AkademiMerkonom, Tietgensskolen, Odense, 2004. De primære organisationsopbygninger med de tilhørende muligheder for udvikling og forstærkning af organisationerne.

2001: Bygningsrenovering, Raadvad kursus, Rådvadcenteret. Materialelære, vedlighold og restaurering af træværk og murværk efter best practice.

1993: Miljøvidenskab og Miljøteknologi, KVL, København. Hvordan vores materialeflow i de moderne civilisationer influerer på de tekniske anlæg og de tilhørende metoder til nedsættelse af vores påvirkning af mennesker og natur.

1992: Byggestyring, BTH, Horsens. Almen bygge- og projektledelse.

1991: Lokal Anvendelse af Regnvand, Movium, Alnarp, Sverige. Anvendelse og afledning af regnvand i bolig- og byområder med focus på forureningsnedsættelse og forhøjelse af de lokale oplevelser og naturområder.

1982-1989: Uddannelse indenfor bybygning og byplanlægning, design og landskabsplanlægning. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole med projektet: “Økologisk Bypark ved Amtssygehuset i Herlev”.

IT erfaring: Tilbage til top

 • ”Kniv og gaffel”, håndtegning. Skitser og illustrationer.
 • AutoCad. Projektering og skitsering.
 • Illustrator, Photoshop, Indesign. Skitsering, illustrationer og foldere.
 • MabInfo og MapGo. GIS, registreringer og optimering af viden.
 • Microstation og Bentley Map. Projektering og kortarbejde.
 • Acadre. Arkivering og vidensdeling.

Sprog:

 • Engelsk: Forhandling, læse, skrift
 • Tysk: Samtale, læse
 • Svensk: Forhandling, læse, skrift
 • Norsk: Forhandling, læse, skrift

Transport:

 • Kørekort til B og A.

Arbejdserfaring:

2011-2012: Tilbage til top

 • Ansat i Miljø og Teknik, Svendborg Kommune, med udvikling af registrerings værktøjer til vej og parkdrift. GPS kodning og kortudarbejdelse er nøgleord udover borgerkontakt og borgerservicering. Jeg har arbejdet med forbedringer, markedsføring og kommunikation med entreprenører og samarbejdspartnere.
 • Registeret grøfter og grusveje i Svendborg Kommune og sørget for oprensninger og renoveringer af underføringer og ledninger, sammen med Bo Nislev, anlægsingeniør. Deltaget i daglig vej- og ledningsdrift.
 • Lavet og forbedret kommunikations- og udstillingsplancher til den nye bydel ”Tankefuld” samt deltaget i messer og udført messemateriale for markedsføring af ”Tankefuld”, Svendborg Kommune sammen med Poul Hjere Mathiesen, arkitekt maa.
 • Valgt til bestyrelsesmedlem i LAG-Middelfart (Den Lokale Aktionsgruppe under Fødevareministeriet), arbejde med udvælgelse af projekter og administration af fonds tildelinger.
 • Valgt til bestyrelsesmedlem i Lokaludvalget for Fjelsted-Harndrup i Middelfart Kommune.

2010:

 • Ansat hos Plan og Kultur, Svendborg Kommune, med planlægning, projektering og markedsføring af den nye bydel ”Tankefuld” sammen med Poul Hjere Mathiesen, arkitekt maa. Her har jeg tilført den nye bydel ”Tankefuld” en stor bolig- og biodiversitet med udgangspunkt i terrænet og de naturbårne resourcer, gennem lokalplanen og den grønne projektering.
 • Valgt til bestyrelsesmedlem i LAG-Middelfart (Den Lokale Aktionsgruppe under Fødevareministeriet), arbejde med udvælgelse af projekter og administration af fonds tildelinger.
 • Valgt til bestyrelsesmedlem i Lokaludvalget for Fjelsted-Harndrup i Middelfart Kommune.

2009:

 • Arbejde som trainee indenfor vinavl og vinproduktion hos Skærsøgaard Vin, Dons ved Kolding, efterår 2009.
 • Projekt som landskabsarkitekt og anlægsgartner på Humlemagasinet i Harndrup. Have med temaet “Dronning Ingrid” samt oversigtsplan over haverne omkring Humlemagasinet, sommer 2009, tegnestuen "Vedels Haver".
 • Opgaver med aktivitets- og legeparker, idéoplæg og illustrationer. Udarbejdes sammen med produktudviklere og lokale interesser. Samarbejdspartnere er Elverdal A/S og Kompan A/S, tegnestuen "Vedels Haver".
 • Valgt til bestyrelsesmedlem i LAG-Middelfart (Den Lokale Aktionsgruppe under Fødevareministeriet), arbejde med udvælgelse af projekter og administration af fonds tildelinger.
 • Valgt til bestyrelsesmedlem i Lokaludvalget for Fjelsted-Harndrup i Middelfart Kommune.

2008: Tilbage til top

 • Projektansat hos Landskabskonsulenterne, Aalborg, udviklings- og projekteringsopgaver:
  • Ny lystbådehavn i Staun, Limfjorden.
  • Ny aktivitets- og motionspark, Kongerslev.
  • Renovering af boligområde, Hjørring.

2004-2008:

 • Ansat hos GBL, Kolding, tilsyns-, udviklings- og projekteringsopgaver, bl.a.:
  • Landsbyudvikling og det åbne land i Kolding kommune, oplæg og borgermøder.
  • Projektering og tilsyn på renoveringen af Hånbæk, et større boligområde i Frederikshavn, etape 1 færdiggøres medio 2008 og etape 2 opstartes samtidigt, forventes afsluttet ultimo 2012. En række af beboermøder indgår som led i ejerskabet af boligområdet.
  • Udvilking og projektering af skure, mindre bygninger og design af inventar og belysning.
  • Foerlevgård, ny gårdsplads og park til større landbrug med fritliggende avlsbygninger.
  • Tilsynsopgaver med tegnestuens projekter i bl.a. Vollsmose, disse er færdiggjort primo 2008.
  • Udarbejdelse af drifts- og plejeplaner for de grønne områder.
  • Udformning og rådgivning omkring regnvands- og forsinkelsesbassiner.
  • Studieture med GBL:
   • London, 2007
   • Ørestadens og Københavns nye projekter, 2006
   • Barcelona, 2005.

2004:

 • Privathaver fordelt i Danmark som selvstændig arkitekt, tegnestuen "Vedels Haver".
 • “Kursus i Organisation«, Akademimerkonom enkeltfag, Tietgenskolen i Odense. De primære organisationsopbygninger med de tilhørende muligheder for udvikling og forstærkning af organisationerne.

2003:

 • Underviser som faglærer på AMU Nordsjælland i anlægsgartneri og samarbejde for professions anlægsgartnere.
 • Tømreentreprise på Estrup Hovedgaard, renovering af tagkonstruktion og gulve, tegnestuen "Vedels Haver".

2000-2003: Tilbage til top

 • Ansat hos Arkitekt m.a.a. Helle Valsted, med bl.a.:
  • Grundfoss, Ormstrup Gods,
  • Direktør Bøgh-Sørensen have, Odense,
  • Danfoss, privathave/park, Stenholt, Sønderborg og fabriksarealer i Kina,
  • Danfoss, Nordborg,
  • Jydsk Autotransport, Vamdrup,
  • Orifarm A/S.
 • Projektering, rådgivning og anlæg af haver og parker samt skovrejsning som selvstændig arkitekt, tegnestuen "Vedels Haver".
 • Bygningsrenovering, Raadvad kursus, Rådvadcenteret. Materialelære, vedlighold og restaurering af træværk og murværk efter best practice.
 • Projektering og forberedelse til bygning af vikingeskib samt ledelse af værftet for »The Seminole Tribe of Florida« og »Jels Vikingespil«, projektet blev aflyst pga. politisk magtkamp internt i »The Seminole Tribe«. Tegnestuen "Vedels Haver".

1997-1999:

 • Ansat hos Arkitekt m.a.a. Helle Valsted med bl.a.:
  • Stejlbjerganlægget, bypark i Kolding, præmieret med grøn pris.
  • LM-Glasfiber.
  • Større private haver i Norditalien og på Ærø.
 • Projektering, rådgivning og anlæg af haver og parker som selvstændig arkitekt, tegnestuen "Vedels Haver", samt deltagelse i konkurrencen “Byens Fremtid”, udskrevet af Statens Kunstfond, blev positivt omtalt i pressen, tegnestuen "Vedels Haver".
 • Genskabelse af parkrummet og landskabsforbindelsen for Estrup, Vejen og udarbejdelse af “Udviklende Plejeplan” med Arkitekt m.a.a. Kresten Agerbæk og Arkitekt Paul Platz i tegnestuen "Vedels Haver".

1992-1996:

 • Selvstændig virksomhed som landskabsarkitekt, håndværker og anlægsgartner for private og virksomheder, tegnestuen "Vedels Haver".
 • Free-Lance hos Arkitekt m.a.a. Helle Valsted og Arkitekt Paul Platz samt projekter for private bygherre.
 • Kursus i “Miljøvidenskab og Miljøteknologi”, KVL, København. Hvordan vores materialeflow i de moderne civilisationer influerer på de tekniske anlæg og de tilhørende metoder til nedsættelse af vores påvirkning af mennesker og natur.
 • Kursus i Byggestyring, BTH, Horsens. Almen bygge- og projektledelse.
 • Restaurering af pikstensbelægningen rundt Føvling Kirke, Jylland, tegnestuen "Vedels Haver".
 • Kursusleder og underviser i Byøkologi i Miljøbutikken i Odense.
 • Leder på Økologisk Rådgivning for Pårup Aftenskole i Odense og udstillingsarkitekt for Pårup Aftenskole: “Frosne Øjeblikke«.
 • Medarbejder på oprettelsen af Gårdbørnehave i Brylle.
 • Ansat i Dansk Røde Kors som projektmedarbejder i dansk byggeskik og byggeteknik, Otterup.
 • Arbejde for Langesø Skovdistrikt.

1990-1992: Tilbage til top

 • Ansat som projekterende landskabsarkitekt på HSB, et kooperativt boligselskab i Stockholm, Sverige.
  • Bebyggelsesplaner, grønne områder, legepladser, illustrations-opgaver.
  • Udvikling af brugbare rodzoneanlæg til brug i bolig-bebyggelser i sammenhæng med lokal anvendelse af regnvand.
  • Kursus i Lokal Anvendelse af Regnvand, Movium, Alnarp, Sverige. Anvendelse og afledning af regnvand i bolig- og byområder med focus på forureningsnedsættelse og forhøjelse af de lokale oplevelser og naturområder.
  • Studieture med HSB:
   • Barcelona, 1991.

1989:

 • Ansat hos Svend Kierkegård, Landskabsarkitekt MDL, Hellerup.
 • Uddannelse indenfor bybygning og byplanlægning, design og landskabsplanlægning. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole med projektet: “Økologisk Bypark ved Amtssygehuset i Herlev”.

1982-1989:

 • Arkitektstuderende på Arkitektskolen i Aarhus og ved Kunstakademiets Arkitektskole i København. Uddannelse indenfor bybygning og byplanlægning, design og landskabsplanlægning. Afgang hos prof. Sven-Ingvar Andersson, Landskabslaboratoriet.
 • Studieture med Landskabslaboratoriet:
  • Granada, Al Hambre, 1988.
  • Skåne og Blekinge, 1987.

1980-1982:

 • Arbejde på Aksel Olsens Planteskole i Kolding.
 • Nordskovgård landbrugsgartneri ved Ødis.

1980:

 • Naturfaglig studentereksamen fra Kolding Gymnasium.

1961:

 • Født den 4 januar, København.

Opdateret d. 7.3.2013Vedels Haver, startside

Interesser

Kontakter og Links
Kompetenceområder

Uddannelser og kurser

Arbejdserfaring

Arbejdserfaring før 2003

Eksempler fra tegnestuen

Inspiration